Articole
Sondaj
Licitatii / Vanzari
Intrebari
Concursuri / Clasamente
Uniuni / Cluburi
Galerie Foto/Video
Sfatul Medicului
Opinia Specialistului
Pagina principala Materiale Video Crescatorii Diverse English Section Chinese Section FRSC Expozitii For Fun Porumbei de top Comentariile etapei Pagina incepatorului Porumbei pierduti Romania In Direct Contact

Newsletter

Introduceti adresa de email pentru a primi ultimile noutati de la Romanian Racing Pigeons.
Ce conteaza pentru dvs. mai mult in achizitionarea unui porumbel? Pedigreul sau rezultatele la zbor?
Pedigreul
Rezultatele la zbor
Nu stiu
Nu ma pot pronunta

Rezultate sondaj

Columbodromul FIVE STARS Dambovita
ACKA - porumbei de agrement si ornament
UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA
Brieftaubenmarkt - Germany
Inscriere columbodroame Europa
Freialdenhofen & Sohne
Freialdenhofen & Sohnen - Germania
Welcome to DERBY CORABIA
Columbodromul PIGEON BEST - Prahova
Firma YU YING IMPEX SRL - Accesorii columbofile
Crescatoria TITA - ANDU
Crescatoria MUNTEAN VASILE - Sibiu
Campionul national domnul Bogdan Ciobanu, Suceava
Columbofil Banc Marius Dej
Columbodromul GOLDEN RACE, Urlati, Prahova
Produse Porumbei CORABIA
Columbodromul SUPREM
Columbodrom DERBY SICILIA - Italia
Columbodromul SUN SEBASTIAN RACE Prahova
Columbodromul international BRASOV

FCPR - STATUTUL in vigoare - ianuarie 2010 - partea a 2-a


16:04, Joi, 14.01.2010

STATUTUL F.C.P.R.

 

 

CAPITOLUL III

ORGANIZATIILE MEMBRE ALE F.C.P.R. - DREPTURI SI OBLIGATII

 

Art. 19 - (1) Sunt membre ale F.C.P.R. asociatiile columbofile judetene legal constituite si  afiliate la aceasta pana la data adoptarii prezentuiui statut.

(2) Pot deveni membre ale F.C.P.R in numar nelimitat asociatiile columbofile judetene care solicita afilierea la aceasta si indeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevazute in prezentul statut.Art. 20 -   Asociatiile columbofile judetene afiliate au urmatoarele drepturi:

(a) sa fie reprezentate la nivel national si in organismele internationale de profil de catre F.C.P.R;

b) sa fie reprezentate si sa participe cu drept de vot, prin delegatii alesi potrivit  normelor de reprezentare, la Conferinta Nationala a F.C.P.R.;

(c) sa isi exprime, prin delegati alesi, punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii F.C.P.R;

d) sa ia parte prin echipe sau concurenti individuali la competitille sportive  si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;

e) sa beneficieze de asistenta tehnica, economica si juridica;

f) sa propuna si sa beneficieze, prin unii dintre membrii lor, de acordarea titlurilor de membru de onoare at F.C.P.R si de maestru al Sportului  columbofil, cu indeplinirea criteriilor de acordare;

g) sa beneficieze de asigurarea in mod gratuit sau cu plata de revista de specialitate editata de F.C.P.R. pentru fiecare membru al sau,

h) de a primi anual contra cost inelele oficiale de inmatriculare a puilor.

Art. 21 – Asociatiile  columbofile judetene afiliate au urmatoarele obligatii:

(a) sa cunoasca si sa respecte Statutul F.C.P.R. si sa functioneze potrivit  statutului-cadru;

b) sa respecte hotararile organelor de conducere ale F.C.P.R.,

c) sa participe in mod activ la realizarea scopului, obiectivelor si atributiilor  F.C.P.R.;

d) sa nu desfasoare activitati contrare F.C.P.R si altor asociatii  Columbofile judetene afiliate;

e) sa achite F.C.P.R. cota de participare la bugetul de venituri al acesteia:

f) sa convoace anual adunari generale ordinare si o data la 4 ani premergator Conferintei Nationale a F.C.P.R adunari generate de alegeri,

g) sa invite la fiecare adunare generala un reprezentant al F.C.P.R:

(h) sa se supuna verificarii F.C.P.R, in privinta respectarii statutului   acesteia;

i) sa promoveze o imagine corecta in legatura cu activitatea sportiv columbofila,

j) sa asigure o instruire corespunzatoare pentru membrii sai de practicare  a sportului columbofil;

k) de a sesiza detinerea in captivitate a unor porumbei, aflati fara justificare legala in crescatoriile unor membri ai asociatiei.

Art. 22 - (1) Asociatiile columbofile  afiliate care incalca prevederile prezentului statut, ale statutului-cadru si ale altor reglementari  din domeniul columbofiliei si a sportului  columbofil, ori care prin activitatea lor sau a membrilor acestora aduc daune de orice fel F.C.P.R., si/sau celorlalte asociatii columbofile judetene afiliate pot fi sanctionate cu excluderea din F.C.P.R. dupa o avertizare prealabila.

(2) Comisia Juridica de Disciplina, Litigii si Arbitraj a F.C.P.R va analiza in prealabil documentatia intocmita de Comitetul  Director si se va pronunta cu privire la propunerile de excludere a asociatiilor columbofile judetene afiliate.

(3) Hotararea de excludere a asociatiei coluinbofile judetene afiliate, va fi luata de  Comitetul Director al F.C.P.R, asociatia exclusa avand drept de contestatie la Conferinta Nationala a F.C.P.R in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii de excludere.

(4) Hotararea de excludere ramasa definitiva si executorie, va fi comunicata si autoritatilor publice centrale si locale.

 

CAP1TOLUL IV

CRITERII DE AFILIERE SI DE EXCLUDERE

 

Art. 23 - Asociatiile columbofile judetene legal constituite se pot afilia la F.C.P.R, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a) solicita in scris afilierea la F.C.P.R.;

b) anexeaza la cererea de afiliere hotararea adunarii generale a asociatei;

c) adera la Statutul F.C.P.R si isi adapteaza propriul statut la prevederile  statutului-cadru  depune la grefa instantei statutul adaptat si prezinta incheierea  data de instanta;

d) fac dovada privind existenta sediului propriu, cu act de proprietate sau  cu contract de inchiriere, pentru folosinta exclusiva in acest scop;

e) fac dovada privind posibilitatile economico-financiare de existenta;

f) au intocmite regulamentul de ordine interioara in concordanta cu modelul cadru statutar.

Art. 24 - Asociatiile columbofile judetene afiliate la F.C.P.R vor fi excluse daca:

a) isi pierd in conditiile legii personalitatea juridica;

b) isi modifica statutul in contradictie cu prevederile statutului-cadru;

c) nu mai indeplinesc una sau mai multe criterii de afiliere;

d) nu mai achita cota de participare la bugetul de venituri al F.C.P.R.;

e) adopta prin organele lor de conducere decizii contrare legii, Statutului F.C.P.R., statutului propriu si hotararilor luate de organe de conducere ale

F.C.P.R;

f) inscriu in evidenta membrii exclusi din cadrul altor asociatii columbofile judetene afiliate;

g) aleg sau mentin in functii de conducere membrii colurnbofili sanctionati conform prevederilor statutare sau membrii columbofili condamnati penal;

h) majoritatea membrilor savarsesc repetat abateri grave, care afecteaza interesele generale si imaginea F.C.P.R.

 

CAPITOLUL V

RECOMPENSE SI SANCTIUNI

Art. 25 - (l) Membrii asociatiilor columbofile judetene afiliate si implicit ai F.C.P.R. care s-au remarcat printr-o activitate deosebita cu rezultate sportiv columbofile in campionatul national, cat si cu rezultate pe plan interantional, pot beneficia de urmatoarele recompense:

- diplome;

- cupe;

- premii in bani si obiecte

Art. 26 - (1)  Titlul de “Membru de onoare al F.C.P.R.” se poate acorda persoanelor care prin situatia lor (oameni politici, stiinta, arta, etc.) sau prin  actele lor. au adus, servicii  exceptionale columbofiliei, cat si columbofililor care prin activitatea lor in organele de conducere la nivelul F.C.P.R si asociatiilor columbofile judetene afiliate si-au adus o contributie  deosebita la dezvoltarea columbofiliei si sportului columbofil pe plan intern si international.

(2) Ei sunt nominalizati de Conferinta Nationala la propunerea Comitetului Director al F.C.P.R.

(3) Titularii primesc diploma si legitimatie tip F.C.P.R., valabila pentru toate rnanifestarile columbofile la nivel national.

Art. 27 - (1) TitIul de “Maestru al sportului  columbofil”  se acorda membrilor  columbofili  pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea sportiv columbofila, la nivel national si international, cu respectarea criteriilor de acordare stabilite prin regulament.

(2) Ei sunt  nominalizati  de Conferinta Nationala la propunerea Comisiei Nationale  Sportive al F.C.P.R.

(3) Titularii primesc diploma si legitimatii tip F.C.P.R, valabila pentru toate manifestarile columbofile la nivel national

Art. 28 - (1) Membrii asociatiilor columbofile  judetene afiliate si implicit ai F.C.P.R. care incalca prevederile prezentului statut, a R.N.S., a celorlalte regulamente aprobate, normele de comportare, de etica sportiv columbofila, ori care prin activitatea lot, aduc daune sau afecteaza in orice mod imaginea si reputatia F.C.P.R. li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) mustrare scrisa cu avertisment;

c) anularea rezultatelor sportiv columbofile la nivel  de membru columbofil  sau la nivel de asociatie;

d) suspendarea calitatii de membru columbofil  pe o perioada  de pana la 5 ani  (suspendarea pe orice  durata atrage dupa sine si suspendarea porumbeilor celui in cauza pe aceeasi perioada de timp);

e) excluderea pe viata din activitatea columbofila;

(2) Sanctiunile se hotarasc in functie de gravitatea abaterilor savarsite si  se aplica de catre:

a) Comisia Juridica de Disciplina, Litigii si Arbitraj a F.C P.R,

b) Comisia National Sportiv a F.C.P.R

d) Cornitetul Director al F.C.P.R;

(3) Excluderea pe viata din activitatea columbofila se face la propunerea Comitetului Director al F.C.P R, propunere ce se va supune spre aprobare Conferintei Nationale a F.C.P.R.

Cazul de excludere pe viata din activitatea columbofila va fi in prealabil cercetat si  analizat de catre Comisia juridica de disciplina, litigii si arbitraj a F.C.P.R.;

(4) Inainte de hotararea sanctiunii, cel in cauza va fi audiat in legatura cu fapta savarsita daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

(5) Sanctiunile se hotarasc de organul in drept sa ia aceasta masura, in sedinta ordinara, in termen de un an de la savarsirea abaterii (faptei).

(6) Impotriva sanctiunilor aplicate se poate face contestatie in termen de 30 de zile de a comunicare, la organul ierarhic superior a carui hotarare ramane definitiva si executorie.

Art. 29 - Sanctiunile se aplica pentru:

a) furtul de porumbei;

b) detinerea de porumbei in captivitate fara titluri de proprietate apartinand altor membri columbofili;

c) falsificarea titlurilor de proprietate, a inelelor matricole, a clemelor  si inelelor de concurs; instrainarea sau comercializarea acestora in mod ilicit;

d) practicarea braconajului la porumbei, cat si neaducerea la cunostinta conducerii asociatiei columbofile judetene a cazurilor de braconaj de care a luat cunostinta;

e) orice incalcare a prevederilor R.N.S. inserate la art. 53 si 54 pentru  a obtine rezultate sportive pentru sine sau pentru membrii din asociatia columbofila judeteana din care face parte;

f) molestarea, calomnierea sau aducerea de injurii conducerii F.C.P.R. conducerii asociatiei columbofile judetene afiliate, cat si membrilor

columbofili;

g) furtul de obiecte si valori apartinand F.C.P.R., asociatiei columbofile judetene cat si membrilor columbofili;

h) distrugerea arhivelor, a bunurilor materiale apartinand F.C.P.R.. asociatiei  columbofile judetene cat si membrilor columbofili;

i) reclamarea activitatii organizatorice, financiare, de disciplina si sportive a  F.C.P.R si a asociatillor columbofile  judetene afiliate la alte  organe sau institutii de control sau juridice din afara F.C.P.R., inainte de a fi aduse la  cunostinta organelor competente ale F.C.P.R;

j) defaimarea, subminarea activitatii sportiv columbofile  a F.C.P.R si a  asociatiilor columbofile judetene afiliate;

k) in situatia in care un membru columbofil este suspendat temporar  sau exclus  din activitatea columbofila, porumbeii acestuia nu pot participa in concursuri  pe perioada sanctiunii, chiar daca acestia  au fost cumparati sau donati altui membru columbofil;

l) introducerea in concurs a porumbeilor  persoanelor sanctionate de alti  membri columbofili atrage sanctionarea acestora cu aceeasi sanctiune ca cea a proprietarului de porumbei.

 

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL F.C.P.R

 

Art. 30 - (1) F.C.P.R are patrimoniu propriu, privat, format din urmatoarele categorii de bunuri:

a) bunuri imobile;

b) bunuri mobile, constand in:

- mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;

- obiecte de inventar;

- mijloace circulante.

(2) Patrimoniul este element de baza al personalitalii juridice a F.C.P.R. iar bunurile acesteia sunt proprietate privata.

Art. 31 – Mijloacele  fixe si mijloacele circulante ale F.C.P.R. se realizeaza din:

a) cota de participare  a asociatiilor columbofile judetene afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al F.C.P.R;

b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale,

c) venituri realizate din activitatile economice directe. desfasurate cu caracter accesoriu (expozitii, publicatii, materiale sportive, etc.),

d) donatii, sponsorizari sau legate;

e) alte venituri prevazute de lege.

Art. 32 - (1) Cota de participare a asociatiilor columboflie judetene afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al F.C.P.R. reprezinta produsul cuantumului cotei de participare aprobata de Conferinta Nationala a F.C.P.R pe fiecare membru si numarul total de membrii columbofili inscrisi  in asociatia columbofila judeteana afiliata;

(2) Cota de participare a asociatiilor columbofile judetene, afiliate la bugetul de  venituri si cheituieli al F.C.P.R. se vireaza anticipat pana la data de 31 decembrie a fiecarui  an in contul bancar al F.C.P.R.

Art. 33 - (1) Bunurile imobile ale F.C.P.R nu pot fi transmise catre terti.

(2) Bunurile imobile, mijloacele fixe si obiectele de inventar pot fi casate in  conformitate cu prevederile art. 9, lit. „q” din prezentul statut.

 

CAPIITOLUL VII

 

DISPOZITIL FINALE

 

Art. 34 - Durata de functionare a F.C.P.R este nelimitata.

Art. 35 - (1) F.C.P.R nu se poate dizolva decat cu votul a 3/4 din  delegatii de la Conferinta Nationala;

(2) La dizolvare se va hotara modul  de lichidare a patrimoniului cu votul a 3/4 din  delegatii de la Conferinta Nationala.

Art.36 - (1) Locurile devenite vacante in Comitetul Director se completeaza temporar, prin cooptare din randul membrilor supleanti, iar la prima Conferinta Nationala a F.C.P.R. se  va  proceda la alegeri partiale in conformitate cu prevederile art 7, lit. „e” din prezentul statut.

(2) Locurile devenite vacante in organele de executie ale F.C.P.R vor fi completate la prima Conferinta Nationala a F.C.P.R prin alegeri partiale in conformitate cu prevederile art. 7, lit.”e”  din  prezentul statut.

Art. 37 - Pierderea calitatii de membru columbofil, atrage pierderea calitatii de ales in orice organ de conducere.

Art. 38 - Comitetul Director va hotara si va proceda in timp util la adaptarea corespunzatoare prevederilor statutare  care devin contrare actelor normative in vigoare prin  modificarea  necesara a textelor asigurand comunicarea si cunoasterea acestora, in vederea respectarii lor  de catre asociatiile columbofile judetene afiliate; hotararile vor fi supuse spre analiza si aprobare la prima Conferinta Nationala a F.C.P.R.

Art. 39- (1) Prezentul statut a fost elaborat in conformitate cu prevederile din

CONSTITUTIA ROMANIEI, revizuita pnn Legea nr. 429/2003 aprobata prin Referendumul National din 18-19 Octombrie 2003 si in baza OG. nr. 26/30.01.2000 cu privire la Asociatii  si Fundatii, modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 246/2005.

(2) Prezentul statut a fost adoptat de Conferinta Nationala a F.C.P.R  la data de 08.03.2007, data de la care intra in vigoare.

(3) Prezentul statut  va fi autentificat in termen de 60 zile de la data adoptarii.

(4) Asociatiile columbofile judetene afiliate isi vor adapta  propriul statut la prevederile statutului-cadru in termen de 30 de zile de la data adoptarii, daca in forma actuala contravine acestuia.

FCPR Constanta - sesizare probleme omologare concursuri !FRC - decernare premii in cadrul ACM Bucuresti - 15 feb. 2009 - partea a 3-aCea mai scumpa masina vanduta in Romania, in 2010Regiunea Moldovei - protocol incheiat pentru etapele de maraton in 2010Familia Freialdenhofen - vanzare porumbei la Expo Brasov - ianuarie 2010
Nume
Email
Comentariu
Cod securitate
Cod securitate

Contact - Regulament
Copyright © 2008 - 2021 RRP. Toate drepturile rezervate.